מדיטציה ענת צחור במדבר

 

מדיטציה

מדיטציה היא מצב של קשיבות ומודעות בהירה, מצב שבו אדם מתבונן בעצמו, וכשהוא נוכח הוא יודע את הצופה שצופה בעצמו.

בזמן מדיטציה, המודט צופה בכל התופעות והחוויות שמשתקפות בנפשו, המודט לומד להתבונן בשוויון נפש על כל הדברים, בין אם הם נעימים ובין אם הם לא נעימים.

מתרגל המדיטציה שמתבונן בשוויון נפש מנטרל את כוחן והשפעתן של התופעות עליו.

בזמן שהמתרגל ממוקד באובייקט המדיטציה ללא הפרעות, אז הוא נמצא בשקט גדול – סמהדי.

בתהליך המדיטציה התודעה מסוגלת לטהר את עצמה ממשקעים שאינם תורמים להתפתחותה.

כשהתנאים מבשילים, שמחה עילאית מופיעה, אז המודט שוכן בחדווה במקום בו הוא עד ונוכח, תודעתו יציבה וחסרת תנודות, והוא נפעם.

המודט מגלה את עצמו ואת העולם, וכך לומד דרך חוויה ישירה את האמת האחת, דע את עצמך.

מדיטציה היא אי אחיזה, הסכמה לחוות ולדעת את מה שגלוי ומה שנסתר, זהו מצב של ויתור על האני ששולט, הסכמה להתמסרות אין סופית בפני הלא נודע.

 

ויפאסנה

ויפאסאנה היא ראייה בהירה, ראייה מיוחדת או ראייה חודרנית, נהוג לתרגם ויפאסאנה כתובנה.

ויפאסאנה פירושה הסתכלות פנימית, חכמה אינטואיטיבית, ידע אינטואיטיבי.

זו ידיעה ישירה של מאפייני הקיום: ארעיות, חוסר סיפוק ואי עצמיות.

ויפאסאנה פירושה ראייה של האמת, ראיית הדברים כפי שהם.

זו הבנה אינטואיטיבית ישירה אל טבעם האמיתי של התופעות כולן.

ויפאסאנה הינה מודעות ערה, היווכחות ישירה בטבעם האמיתי של התודעה והחומר.

זו ראייה בהירה של כל המצבים בין אם פנימיים או חיצוניים, רוחניים או חומריים.

ידיעה ישירה שכל המצבים הינם ארעיים, לא מספקים ומחוסרי עצמי, זוהי ויפאסנה.

למידע נוסף – ריטריט ויפאסנה

 

לימודי מדיטציה ודהרמה עם ענת צחור

ריטריט מדיטצית ויפאסנה

ריטריט ויפאסנה מתנהל בשתיקה ולפי המסורת הנזירית.

זו חוויה עמוקה של טיהור התודעה והשגת שלווה וחוכמה.

הריטריטים מתקיימים במנזר האחיות בעין כרם, ירושלים.

למידע על ריטריטים של ויפאסנה

 

דהרמה מנטורינג

מפגשים אישיים, אחד על אחד ללימוד מדיטציה והדהרמה הבודהיסטית.

למידע נוסף – דהרמה מנטורינג

 

קורסים למדיטציה וקבוצות ישיבה

מפגשים קבוצתיים ללימוד מדיטציה ודהרמה בודהיסטית.

למידע נוסף – קורסי מדיטציה ודהרמה

 

לקריאה: מאמרים על מדיטציה, דהרמה ובודהיזם.